Назад

Покана за кръгла маса - „Иновативни подходи в енергийната ефективност и в екологосъобразния и здравословен начин на живот”

Съветът по иновации при БТПП, съвместно с Enterprise Europe Network, организират кръгла маса на тема: „Иновативни подходи в енергийната ефективност и в екологосъобразния и здравословен начин на живот”. Събитието ще се проведе на 13 ноември (вторник) от 14:00 ч. в зала А на Палатата.

Сред поканените са представители на Съвета по иновации при БТПП, Съвета на браншовите организации при БТПП, Клуба на смесените палати при БТПП, както и други представители на малкия и средния бизнес извън браншовите организации членки на БТПП. Участие ще вземат представители на българската индустрия и на стартиращи предприятия, учени, изследователи и университетски преподаватели от областите на науката и на образованието от БАН, СА, Съюза на архитектите в България, Камарата на архитектите, и университетите, както и представители на медиите.

Заявяване на участие до 17:00 ч. на 12 ноември на e-mail: eskenazi.kristina@gmail.com или на e-mail: innovationbcci@gmail.com. 

Приложение: Програмата за Кръглата маса


01.11.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад