Назад

Среща с д-р Стефан Груев, председател на Съюза на пенсионеритеПредставители на Съюза на пенсионерите 2004 се срещнаха с председателя на БТПП Цветан Симеонов. Председателят на Съюза д-р Стефан Груев запозна г-н Симеонов с дейността на Съюза и със сферите на дейност, в които пенсионерите биха могли да продължат трудовата си дейност. Съюзът има над 40 хиляди членове, работили в различни сфери на икономиката на страната.

Обсъдиха се идеи за сътрудничество между БТПП и Съюза на пенсионерите, както и за широко използване на техния капацитет, поради недостиг на квалифицирани кадри за бизнеса в страната. Всеки труд трябва да бъде ценен и уважаван и БТПП застава зад всички идеи и положени усилия за подобряване на връзката между обучението и пазара на труда.

Набелязани бяха първи стъпки за действие в съответствие с нуждите на бизнеса и действащите структури на Съюза по региони в областта на обучение за компютърна грамотност и преквалификация на пенсионерите, участие в обучението по предприемачество на ученици в средните технически училища и споделяне пред тях на придобитите с години знания, умения и компетентности.

Обсъди се и организиране на изложения на продукцията на работещите надомно пенсионери с цел достигане на тяхната продукция до пазара, споделяне и предаване на умения чрез практически занятия, както и разработване на проекти и черпене на добри практики в тази сфера от ЕС.

Това ще даде още една възможност за преквалификация на една част от работната сила в страната, което ще повиши нейната пригодност и мобилност на пазара на труда.

В срещата участваха Мариана Димитрова и Слава Хинкова, издател на БГ предприемач.


30.10.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад