Назад

Форум в Братислава, посветен на икономическото сближаване на страните членки на ЕС

Ако заплатите растат прекалено бързо, много фирми от ЦИЕ ще имат проблеми с конкурентоспособността
В момента в страните членки на ЕС има значителни различия в икономиката, в големи граници се движат стойностите на производителността на труда и заплащането. Страните с най-добри показатели, над средното ниво за ЕС по брутен вътрешен продукт на глава от населението, са Люксембург, Дания и Холандия.  България, Латвия и Румъния съответно са в групата страни с ниска производителност, съответно и заплащане. Тези въпроси, както и други важни теми бяха дискутирани на форум, организиран от Фондация "Фридрих Еберт" на тема „Социална Европа – един път за конвергенцията“ в гр. Братислава.

По време на форума се очертаха и други големи различия – например в безработицата – тя се движи между 2.5% и 19%, като средното ниво за ЕС е рекордно ниско от 8.1% през август тази година. Образованието и инфраструктурата също са области със сериозни различния. Например в Западна Европа има изградени високоскоростни жп пътища, позволяващи скорост и над 300 км/ч, докато в страните от Източна Европа няма такива и всички отсечки са под 200 км/ч.

Сближаването на заплатите на страните от Централна и Източна Европа с нивата, каквито са на западноевропейските страни, няма как да стане бързо и административно, защото много фирми ще имат сериозни проблеми с конкурентоспособността си. Конкретно за България заплащането зависи от структурата на икономиката – ориентирането към продукти с по-висока добавена стойност ще може да позволи по-високи заплати. Също влизането в Еврозоната ще е крачка и към конвергенцията на страната ни в икономически и социален план.  

Участниците във форума се обединиха и около идеята, че пътят към конвергенцията в ЕС минава основно през намаляване на бюрокрацията, насърчаване на инвестициите, промени в образованието и мерки за задържане на младите хора в страните.


31.10.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад