Назад

"Професионално развитие и мобилност на кадрите в секторите мехатроника и металугия“ - информационен денБългарска търговско-промишлена палата (БТПП) Ви кани на информационен ден, посветен на темата „Професионално развитие и мобилност на кадрите в секторите мехатроника и металугия“. Събитието ще се проведе на 6 ноември 2018г. в сградата на БТПП, гр. София, ул. „Искър“ 9, ет. 1, зала Б

Основна цел е да бъдат представени текущите тенденции, предизвикателства и потребности на пазара на труда в секторите мехатроника и металургия, както и инициативите, улесняващи свободното движение на студенти и работници в Европа.

Сред тези инициативи са създаването на обща учебна програма за необходимите допълнителни образователни умения, които се изискват от пазара на труда и предстоящото разработване на електронна карта в европейски формат на автобиография. Те се реализират в рамките на проект MeMeVET, чиито цели ще бъдат представени по време на събитието.

Защо ще Ви бъде полезно?

- ще можете да разберете повече за възможностите за стаж или наемане на кадри в рамките на ЕС;

- ще може да споделите опит, да обмените мнения и идеи със студенти и преподаватели в целевите сектори;

Това спомага за засилване на връзката между пазара на труда и образованието, което е важно за подготовката на необходимите за бизнеса кадри.  

ПРОГРАМА

13:45– 14:00ч.

 

Регистрация 

14:00– 14:30ч.

 

Сектор мехатроника и металургия - текущи тенденции, предизвикателства и потребности

 

14:30– 15:00ч.

Преглед на резултатите от проведено проучване на пазара на труда в целевите сектори 

 

15:00– 15:30ч.

Предстоящи дейности и инициативи 

 

15:30– 16:00ч.

Въпроси и отговори

 

16:00ч.-16:30ч.

Коктейл

 


Местата са ограничени!

Регистрирайте се за участие възможно най-скоро на: https://page.co/dyQ9

За повече информация:

Българска търговско-промишлена палата

тел: 02/8117 505 или 02/8117 515

Е-mail: s.trifonova@bcci.bg

www.bcci.bg

 

Може да се запознаете с декларацията за поверителност на ЛД на БТПП на следния линк:  https://www.bcci.bg/declaration-bg.html

 


31.10.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад