Назад

Новоназначеният посланик на Албания посети БТПП

Н.Пр. г-жа Доника Ходжа представи приоритетите по време на мандата си в София


Новоназначеният посланик на Албания в София Н.Пр. г-жа Доника Ходжа посети БТПП и се срещна с председателя на Палатата – Цветан Симеонов.

Целта на срещата бе запознаване с дейността на БТПП и обсъждане на възможностите за развитие на двустранните търговско-икономически отношения между България и Албания.

Симеонов акцентира на партньорските отношения на БТПП със Съюза на албанските търговско-промишлени палати и с Търговско-промишлената палата на Тирана както на двустранна, така и на многостранна основа - в рамките на Асоциацията на Балканските търговско-промишлени палати /ABC/ и ЕВРОПАЛАТИ.

Председателят на БТПП представи последните постижения на Палатата в областта на доброволния търговски регистър и Арбитажния съд и отправи покана чрез посланик Ходжа до колегите си от Албания да се възползват от натрупания опит на БТПП.

Посланик Ходжа заяви, че основен приоритет по време на мандата й в София ще бъде икономическата дипломация и развитието на двустранните търговски отношения. Тя определи като сектори от взаимен интерес хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство, туризма и строителството.

Симеонов изрази готовността на БТПП да окаже съдействие на посланик Ходжа при изпълнение на задачите по време на мандата ѝ в София.


01.11.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад