Назад

БТПП успешно приключи информационната кампания по проект АГРОИННОЕКО

На 23 октомври Българската търговско-промишлена палата приключи информационната кампания по проект АГРОИННОЕКО с информационен ден в София. Проектът  цели да насърчи иновативното предприемачество в сектора на агро-индустрията. В проекта участват 7 партньорски организации от 4 страни – България, Гърция, Кипър и Албания. Реализира се по програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземноморие“.

Информационните дни се проведоха в Хасково, Стара Загора, Пловдив и София. В кампанията участваха над 130 представители на  агро-бизнеса, предприемачи, студенти  и ученици от профилирани висши и средни училища. Участниците бяха запознати с основните цели и дейности на проекта и получиха ценни съвети за разработване на успешен бизнес план.

Акцент беше поставен върху предстоящите обучения, предназначени за агропредприемачи с иновативни бизнес идеи. Участниците в обученията ще придобият основни умения по бизнес планиране и предприемачество и ще бъдат запознати с възможността за представяне на своите бизнес планове чрез кандидатстване през електронния портал на проекта.

Авторите на петнадесет от представените бизнес идеи ще бъдат отличени, като на тях ще им бъде предоставена експертна консултантска помощ за доразвиване на плана им в успешен бизнес. Избраните кандидати ще имат възможност да участват в обучения и B2B срещи в Гърция и да обменят опит със свои колеги от Гърция, Албания и Кипър. Всички разходи се покриват за сметка на проекта.

Електронното подаване на бизнес плановете ще се осъществява чрез  платформата на проекта, където ще бъдат качени инструкциите за кандидатстване, критериите за оценка и друга полезна информация.

Освен възможностите за осъществяване на иновативни бизнес идеи, проектът предвижда създаване на дигитален иновационен център за достъп до най-новите знания, опит и технологии в сферата на агропредприемачеството, от който ще могат да се възползват всички заинтересовани страни.

Повече информация за проекта можете да намерите тук.

За контакти: Дирекция „Европейска интеграция и проекти“, БТПП, тел.: 02/8117508; 02/8117556, ел. поща: projects2@bcci.bg26.10.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад