Назад

БТПП: Подкрепяме проекта на Закона за държавния бюджет за 2019, но имаме и съществени бележки

„БТПП изразява своята принципна подкрепа за държавния бюджет за 2019 година, но едновременно с това сме неудовлетворени от няколко важни въпроса. На първо място, краткото време за разглеждане на такъв ключов закон изисква много повече време за дискусия и съгласуване на позициите с нашите членове, за да не се стига до формално тристранно заседание. Считаме, че балансираният бюджет е напълно постижим и не одобряваме прогнозния дефицит от 600 млн. лв. за догодина. Решението за увеличението на максималния осигурителен доход на 3000 лв. е в противоречие с управленската програма на управляващата коалиция за отказ от увеличаване на данъчните и осигурителни задължения.“ Това заяви главният секретар на БТПП Васил Тодоров по време на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

На заседанието бяха разгледани три проекто-бюджета – държавния, на държавното обществено осигуряване и на здравната каса.

БТПП не подкрепи Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса през 2019 година. Според Палатата в представения бюджет не фигурират мерки, които са насочени към реално решаването на проблемите в здравеопазването като: въвеждане на електронно здравеопазване, преразглеждане на заплащането по клиничните пътеки, премахване на фалшивите болнични и нереално извършените здравни услуги, мерки срещу злоупотребите при лекарствата, увеличаване на профилактиката, и не на последно място - задържане на квалифицираните български лекари в страната.

БТПП не подкрепи и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 година. Основните причини за това са увеличение на максималния осигурителен доход на 3000 лв., средният ръст на минималните осигурителни прагове с 4.7% и увеличението на минималната заплата с 9.8% - на 560 лв., което не е мотивирано и обвързано по никакъв начин с ръста на икономиката или с темпа на нарастване на производителността.

Детайли по становищата на БТПП – в приложените документи:

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА СРЕДНОСРОЧНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2019-2021 Г.

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2019 ГОДИНА И МОТИВИ

 


29.10.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад