Назад

БТПП подписа споразумение за сътрудничество с Европейско-филипинска бизнес мрежа

По време на среща между гл. секретар на Българската търговско-промишлена палата Васил Тодоров и управителя на Европейско-филипинската бизнес мрежа Марк Хенке бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между двете организации.

Васил Тодоров представи ролята на БТПП като бизнес и работодателска организация в помощ на българските и чуждестраннните предприемачи. Той подчерта, че липсата на достатъчно информация за филипинския пазар е пречка, която трябва да бъде преодоляна, за да се постигне по-тясно взаимодействие между фирми от двете страни.

Марк Хенке представи организацията във Филипините, която е създадена преди пет години от водещи европейски търговски палати, опериращи в този регион. В хода на дискусията бяха очертани следните области от взаимен интерес: хранително-вкусова промишленост и по-специално млечна промишленост, информационни технологии и аутсорсинг, машиностроене.

Васил Тодоров и Марк Хенке подписаха и споразумение за сътрудничество между двете организации, чиято основна цел е да се предприемат конкретни практически действия за подобряване реципрочния обмен на бизнес информация, насърчаване на деловите отношенията между фирми от България и Филипините, представяне на положителните страни на икономиките им, задълбочаване на икономическото сътрудничество.

 


26.10.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад