Назад

БТПП участва в Европейски форум за нови идеи в ПолшаЗаместник-председателят на БТПП Георги Стоев, в качеството си на председател на Комитета за търговия и инвестиции на ЕВРОПАЛАТИ, участва в Европейски форум за нови идеи, който се провежда в Полша.

Форумът обединява представители на бизнеса, академичните среди и дипломати в няколко панела за обсъждане на проблемите на глобализацията и новите модели за развитие.

Дискусията поставя фокус на въпросите:

  • При изготвянето на политики дали се отчита в достатъчна степен връзката между устойчивостта на социалния модел и конкурентоспособността?
  • Как се да подобри взаимовръзката между икономическите, трудовите и социалните политики?
  • Как най-добре да се отговори на предизвикателствата и бързите промени, настъпващи в сферата на труда и трудовия пазар? От какви реформи имаме нужда? Как да се промени обществената нагласа към промените?
  • Използват ли се наличните ресурси по възможно най-ефективния начин?

Контекст

Европейският съюз представлява само 7% от населението на света и 20% от глобалния БВП, но за сметка на това отговаря за поне 40% от публичните разходи за социална защита. Въпреки че Европейският социален модел е уникално постижение и никой не оспорва съществуването му, възникват редица въпроси относно устойчивостта му в дългосрочен план. В същото време, ЕС значително изостава от световните си конкуренти във важни области като иновации или научно-развойна дейност. Китай се преобрази от „фабриката на света“ в напреднал и модерен конкурент в области като зелени технологии и изкуствен интелект. Цялостната организация на глобалната търговия се променя поради скорошните решения на администрацията на САЩ и световният ред, който познаваме, е разклатен.


01.10.2018 г.
Назад