Назад

Учредиха Консултативен съвет по професионално образование и обучениеНа 27 септември  в Министерство на образованието и науката се учреди Консултативен съвет по професионално образование и обучение към министъра на образованието и науката.  На Учредителното заседание участваха -  министър Вълчев и зам.министър Михайлова от МОН,  зам.министър Лазаров от МТСП,  представители на работодателските организации, браншови структури, държавни институции в сферата на образованието, граждански организации. На заседанието  участва Председателя на Управителния съвет на БТПП  Цв.Симеонов.

Съветът ще е съвещателен орган към министъра на МОН за сътрудничество при насърчаването и подпомагането на развитието и реформата на средното професионално образование и обучение в България, в т.ч. и дуалното професионално образование и обучение. Председателят на БТПП е член на Съвета.

Съветът ще координира усилията на всички заинтересовани страни в страната за модернизиране  и реформиране на професионалното образование и обучение.

Той може да бъде успешно използван като инструмент за структуриран диалог между страните за съгласуване и вземане на решения за реализация на политики по отношение на професионалното образование и обучение в България.

Работата на Съвета се подпомага по проект ДОМИНО („Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото“), чрез Българо-швейцарската търговска камара.


28.09.2018 г.
Назад