Назад

БТПП подписа Меморандум за сътрудничество с Института по металознание, съоръжения и технологии при БАН

Основна цел е насърчаване на взаимодействието между бизнеса и науката
В БТПП се проведе среща с директора на Института по металознание, съоръжения и технологии при БАН – проф. Людмил Дренчев, и помощник-директора – проф. Камен Веселинов. От страна на БТПП присъстваха Цветан Симеонов, председател на БТПП, и Васил Тодоров, главен секретар на Палатата.

Основна тема на разговорите бяха съвместните дейности в конкретни области с цел насърчаване на взаимодействието между бизнеса и науката. Като форми на сътрудничество бяха обсъдени възможностите за съвместно участие в разработване и изпълнение на проекти, предоставяне на експертиза и консултантска помощ, организиране на стажантски програми, провеждане на професионално обучение и др. 

Дискутираните теми и формите на партньорство залегнаха като клаузи в Меморандум за сътрудничество, който беше подписан между Института и Палатата.

Гостите запознаха ръководството на БТПП с конкретни резултати и успехи, постигнати от Института по металознание, съоръжения и технологии, в областта на тяхната научна дейност. Беше изтъкнато и доброто взаимодействие по региони между институтите на БАН и регионалните търговско-промишлени палати/камари в рамките на създадените 20 регионални центъра на Академията.


09.03.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад