Назад

БТПП участва в заседание на ЕВРОПАЛАТИЗаместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва днес в заседание на ЕВРОПАЛАТИ в Брюксел. Сред обсъжданите теми е календарът на предстоящите събития и мероприятия през периода 8-23 март 2018, сред които са:

  • Актуализация на европейския дневен ред за малките и средните предприятия – 14 март, Брюксел
  • Среща на групата на работодателите към Икономическия и социален съвет на ООН (ECOSOC) относно приоритетите 2018 г. – 14 март, Брюксел
  • Съвместна среща с Комитета на регионите относно Brexit – 20 март, Брюксел
  • Заседание на работната група на ЕВРОПАЛАТИ относно Brexit - 20 март, Брюксел
  • Конференция в рамките на Българското председателство „Умения и компетенции подходящи за бъдещия пазар на труда. Преодоляване на липсата на професионални умения за създаването на работни места" – 22 март, София
  • Среща на ръководството на ЕВРОПАЛАТИ с председателя на БТПП в рамките на заседание на Група I - Работодатели на Европейския икономически и социален комитет – 23 март, София.

На заседанието бяха представени постиженията и примери на добри практики, реализирани от ЕВРОПАЛАТИпрез 2017 година. Тези примери демонстрират потенциала на ЕВРОПАЛАТИ да влияе на законодателни инициативи,  да ревизира институционални процедури или да предлага нови програми, мерки или дейности. Те са солидна база за надграждане и развитие през настоящата година.

След заседанието в ЕВРОПАЛАТИ Георги Стоев ще участва и в срещата в Европейския институт за Азия.


06.03.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад