Назад

Цветан Симеонов се срещна с Кнут Лейполд, главен специалист обществени поръчки към Световната Банка

БТПП разработва анкетно проучване сред своите членове по проблемите при обществени поръчки у нас


Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с Кнут Лейполд, главен специалист обществени поръчки към Световната Банка. В разговора участваха и експерти от Световната банка, отговарящи за проекти в България, Румъния, Хърватска и Полша. Основната цел на посещението е изготвяне на общи оценки на системата за обществените поръчки в страната.

БТПП подкрепи предложенията, които Световната банка изготвя за подобравянето на икономическата среда в България. Обърна внимание на най-значимите пречки пред бизнеса у нас – администрацията и свързаната с нея корупция,  често изменящото се законодателство.

По отношение на обществените поръчки г-н Симеонов посочи, че според проучване на Палатата основният проблем остават непрозрачните конкурси, като много често те са с предизвестен победител. За подобряване на ефективността на обществените поръчки ключова роля имат електронизацията и по-засиленият контрол върху изпълнението на договорите.

По време на срещата стана ясно, че БТПП предвижда основно анкетно проучване сред своите членове по проблемите при обществени поръчки у нас и достъпа на малки и средни предприятия до тях. От страна на Палатата бе заявена ясно подкрепа за проекти на Световната банка, които ще намалят бюрокрацията и ще подобрят ефективността на изразходваните публичните ресурси.

 

 

 


08.03.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад