Назад

„Викорс” АД подписа договор за сътрудничество с ВТУ „Т. Каблешков”„Викорс” АД – дружество на БТПП, подписа договор за сътрудничество с Висшето транспортно училище  „Тодор Каблешков”. На подписването от страна на ВТУ присъстваха ректорът проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова и функционалният декан проф. д-р Антоанета Кирова. „Викорс” АД бe представлявана от члена на Управителния съвет и изпълнителен директор инж. Андон Пиперевски.

Основна цел на подписания договор е осигуряването на възможност  за допълнителна професионална компетентност на студентите във ВТУ чрез провеждане на обучение в рамките на Глобалните стандарти GS 1, приложими в сферата на логистиката. Обучението ще се провежда под формата на отделни модули, по съгласувани график и учебна програма. На успешно завършилите обучението ще бъдат предоставени сертификати за допълнителна професионална компетентност.

Така бъдещите бакалаври и магистри ще получат възможности за по-успешно реализиране в икономиката на страната.


07.03.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад