Назад

В БТПП започна курс за обучение на млади юристи по въпросите на арбитража

Обучението има за цел да популяризира и да утвърди арбитражното производство като метод за разрешаване на спорове
На 7 март 2018 г. в Българската търговско-промишлена палата започна курс за обучение на млади юристи по въпросите на арбитража, който ще се проведе в периода от 07.03.2018 г.  до 23.05.2018 г. Курсът е част от продължаващата програмата за отбелязване на 120 години арбитражна дейност в България и 65 години от създаване на АС при БТПП.

Обучението е с теорeтико-практическа насоченост и има за цел да популяризира и да утвърди арбитражното производство като метод за разрешаване на спорове, който през последните години се е наложил със своите предимства в динамичната сфера на търговските отношения както у нас, така и по света.

Занятията започнаха със засилен интерес от страна на участниците – студенти от юридическите факултети, действащи адвокати и юрисконсулти.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов откри курса. В приветствието си към участниците той изтъкна, че арбитражът е алтернативен способ за разрешаване на спорове, който непрекъснато се усъвършенства. Той посочи и предимствата на арбитражното производство на АС при БТПП, между които са достъпните такси, бързината и дигитализацията на процеса чрез интегриране на достъпна за страните система, съхраняваща досиетата на делата.

Курсът за обучение на млади арбитри е добра възможност, чрез която младото поколение юристи да допринесат за използването на арбитражното производство при разрешаване на възникващите търговски спорове. Те ще имат и възможността да задълбочат и разширят познанията си, възползвайки се от опита и традицията на утвърдени в областта специалисти.

Обучението ще послужи на курсистите в кариерата им. В тази връзка председателят подчерта отговорността в страните на процеса за разглеждане и решаване на арбитражните дела, както и професионализмът и етичното поведение на арбитрите.

Като привлечени лектори участват председателят на АС при БТПП г-н Благовест Пунев, заместник-председателите г-жа Ружа Иванова, г-н Александър Кацарски и проф. Ангел Калайджиев, почетният председател проф. Силви Чернев и доц. Венцислава Желязкова. Всички те са юристи с дългогодишен опит в арбитражното производство и авторитетни университетски преподаватели в юридическите факултети в страната.


08.03.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад