Назад

БТПП участва в I - вото събитие в новата сграда на Посолството на Китайската народна република в София

Представяне на Import Expo 2018 в Шанхай
БТПП участва в първото официално събитие в новата сграда на Посолството на Китайската народна република в София – представяне на Import Expo 2018 - http://english.mofcom.gov.cn/article/zt_englishimport/index.shtml. Посланикът на Китай Н.Пр. Джан Хайджоу приветства участниците в срещата – над 100 представители на бизнеса, правителството и държавни институции. Той обяви, че се очаква Китай да внесе стоки на стойност над 10 трильона щ.д. през следващите 5 години, тъй като страната е с втората най-силна икономика в света, както и вторият по големина вносител.

Изложението Import Expo 2018, което ще се проведе в периода 5-10 ноември 2018 г. в Шанхай ще има три части – павилиони за търговия и инвестиции по страни, изложение на стоки и услуги, предлагани от отделни компании и форум за международна търговия.

Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП ще координира участието на български компании в изложението, но заинтересованите фирми могат да заявят участие и чрез БТПП.

Председателят Цветан Симеонов подчерта в изказването си, че за БТПП връзките с Китай са от особено значение, тъй като крият огромен потенциал. „Като неправителствена организация полагаме огромни усилия за развитие на външотърговските отношения с източната страна. Израз на тези усилия е присъединяването на БТПП към Международната търговска палата „Пътят на коприната”. С цел улесняване на бизнес контактите БТПП е подписала редица споразумения за сътрудничество с партньори от Китай – организации в Пекин, Шанхай, Здянсу, Далиан, Гуанхи и други. БТПП участва и в създаването на Национална асоциация „Един пояс – един път”. Освен това в Китай БТПП има представител, който съдейства за развиване на търговските връзки”, подчерта Симеонов.

Той сподели, че интересът към създаване на търговски взаимоотношения с Китай сред членовете на БТПП е много голям. Проучване, проведено от БТПП показва, че Китай е най-предпочитаната дестинация за бизнес пътувания през 2017 г., посочена от 54% от отговорилите. Основните интереси на бизнеса са насочени към намиране на бизнес партньори за износ и внос на стоки.

БТПП ще окаже съдействие за подбор на най-представителните български фирми, които да вземат участие в Import Expo 2018 г. Очаквайте допълнителна информация за условията.

Изказвания направиха зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов и изпълнителният директор на ИАНМСП Габриела Козарева. Сред участниците в събитието бяха Любен Кънчев, зам.-министър на туризма, проф. Иван Димов, зам.-министър на образованието и науката, Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, представители на работодателски организации и др.

 

 


08.03.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад