Назад

Глобалният форум GS1 очерта стратегическите направления за развитие и приложение на стандартитеПовече от 50 семинара станаха платформа за обучение и споделяне на опит и добри практики по време на провелия се тази седмица в Брюксел Глобален форум GS1. Темите покриваха широк диапазон от приложения на стандартите – от подобряване на каналите за доставка в търговията на едро до осигуряване сигурност на пациентите в болничната помощ.

В рамките на глобалния форум се проведоха и паралелни срещи по региони на организациите GS1. Докладвани бяха резултатите по региони - GS1 Европа, Северна Америка, MEMA, Азия и Южна Америка.

В сесията на GS1 в Европа бяха обсъдени проектите и инициативите, които са приоритетни за европейската организация: GS1 Cloud фаза 1; сътрудничество между Националните организации; подобряване на връзката с европейските потребители. Бяха изнесени и данни за GS1 Европа: броят на членуващите фирми  е  390 841 - увеличение с 22% спрямо 2013г. Те са разпределени, както следва:  65% производители, 13 % търговци на дребно, 12% търговци на едро и 10% други. Представянето им по бизнес сектори е: 53.1% бързооборотни стоки, 26.5% нехранителни стоки, 3.2% здравеопазване, 17,1% други.

По време на дискусиите се постави акцент на  по-широката информираност на потребителите чрез дигитален формат на информацията за продуктите. GS1 България е разработила такова мобилно приложение, което е изпреварило времето си и е на разположение на фирмите.


02.03.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад