Назад

Kонференция „ Транспорт и логистика 2018“- Управление веригата на доставкиНа  1 март 2018г. в Интер Експо Център, зала „Витоша“,  гр. София, се състоя конференция „Транспорт и логистика 2018“ – Управление веригата на доставки.

Събитието бе организирано от Индустриален клъстер Средногорие с партньори: „Център за управление и професионално обучение ЕАД“, „Frotcom България“ и „Viasat Technology“; институционални партньори:  Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска асоциация на металургичната индустрия, Национално сдружение на българските спедитори и GS1.

Официалното откриване на форума бе уважено от  г-н Велик Занчев, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, инж. Васил Велев, председател на УС на АИКБ, г-н Петър Денев, заместник-председател на БСК, г-н Иван Петров, старши вицепрезидент на FIATA,  г-н Деян Пушкаров, член на УС на ИКЕМ, проф. д-р. Любен Тотев, ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“, и от г-н Николай Минков, изпълнителен директор на Индустриален клъстер Средногорие.

Участниците в конференцията дискутираха актуалните теми, касаещи бъдещето на транспортната политика в България, иновативните решения в логистичния сектор, предизвикателствата пред интермодалните терминали, подобряване управлението на товарите и качеството им по цялата верига на доставки, както и добри практики от този бранш.

Модератор на първия панел бе изпълнителният директор на Индустриален клъстер Средногорие, г-н Николай Минков. Той се концентрира върху националните предизвикателства и перспективи пред транспортния и логистичния бранш и представи гледните точки на г-н Димитър Савов, директор на дирекция „Национална транспортна политика“, г-н Велик Занчев, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Любомир Илиев, управител на „БДЖ – Товарни превози“, г-н Иван Петров, Старши вицепрезидент на FIATA, инж. Емил Янков, мениджър „Бизнес развитие“ на „Тракия икономическа зона“, г-н Симеон Ананиев, председател на УС на Клъстер „Зелен Транспорт“.

След почивката вниманието бе насочено към възможностите и очакваните ползи, поставени пред транспортния и логистичния бранш. Модератор бе Десислава Чалъмова от Индустриален клъстер Средногорие.  Презентации бяха изнесени от  инж. Любомир Гарчев, изпълнителен директор на Ди Би Карго България, г-н Пенко Несторов, управител на ПИМК, г-н Камен Василев, член на изпълнителния борд, на Българската асоциация електрически превозни средства, г-н Деян Геневски, ръководител на отдел „Методология“, ЗК Лев Инс АД и г-н Никола Христов, Председател на Българската асоциация на корабните брокери и агенти.

Модератор на заключителния панел на форума бе Калоян Косоров от Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори. Г-н Косоров се ориентира към иновативните подходи и решения в бранша.

Те бяха разгледани от г-н Александър Найденов, търговски мениджър във Frotcom България, г-жа Цвета Братанова, изпълнителен директор на GS1 България, г-н Драгомир Божков, изпълнителен директор на Viasat Technology, г-н Аспарух Коев, изпълнителен директор на Transmetrics.

Конференцията „Транспорт и логистика 2018“ провокира дискусията на актуалните теми за изграждането на една устойчива транспортна система, отговаряща на икономическите, социалните и екологичните потребности. Обсъдени бяха и принципите за формиране на съвременна логистика, която да осигурява благоприятни условия и конкурентни предимства както за фирмите у нас, така и за привличането на международния транзитен поток от стоки през територията на България.


02.03.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад