Назад

БТПП участва в нов проект за улесняване на мобилността в секторите мехатроника и металургияПроведе се първата среща на партньорите по проект MeMeVet, финансиран по програма Erasmus+. По линия на проекта БТПП ще работи заедно с още 14 партньора от Германия, Испания, Италия, България и Словакия за подобряване на условията за мобилност на работници и студенти в секторите мехатроника и металургия.

Целта на проекта е обединение между организациите осигуряващи професионално обучение и организациите, представляващи бизнеса във връзка с идентифициране на липсващата подготовка и квалификация, които възпрепятстват младите хора, специализирани от двата сектора, да работят и учат в чужбина. В тази връзка ще бъде създадена електронна карта (е-card for EU CV), където могат да бъдат добавяни/записвани всички нови, допълнително придобити умения. Картата ще помогне на младите хора по-лесно да получат сертификатите, необходими в целевите държави и съответно да навлязат по-бързо на пазара на труда. CV-то ще бъде допълвано чрез участие в избирателни обучителни модули, създадени специално за придобиване на "меки" (Soft Skills) и международно признати умения. CV-то ще включва технически предмети и всички релевантни допълнителни "меки" умения.  То ще улесни обучението на подготвени работници на пазара на труда.

Планирано е провеждането на стажове в петте държави, за да може картата и CV-то да бъдат тествани на практика.

По линия на проекта БТПП ще работи активно с фирмите от България, специализирани в мехатрониката и металургията, както и с браншови организации и клъстери.

За повече информация: Европейски иновационен и информационен център, тел: 02 81 17 515/505/525, Имейл: een@bcci.bg

 


01.03.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад