Назад

Развитието на предприемачески умения в учениците – тема на среща в ПалататаНадежда Николчева – председател на Съюз на работодателите (ръководителите) в системата на народната просвета в България, и Цветан Симеонов – председател на БТПП, обсъдиха идеи за бъдещи съвместни инициативи между двете организации.

За подобряване на връзките на учениците с реалната бизнес среда, БТПП предложи паралелките, изучаващи стопански мениджмънт, да посещават Палатата, за да се запознаят с дейността й, както и да се включват услугите за бизнеса в учебно-тренировъчните фирми. Тренировъчните центрове създават лаборатория за подготовка на бъдещи участници на пазара на труда.

По време на срещата се обсъди и внесеният в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, по който ще бъдат подготвени и представени конкретни бележки и допълнения.

В срещата участва и Диян Стаматов – директор на 119 Средно училище „Акад. Михаил Арнаудов“.


26.06.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад