Назад

Държавата ще подкрепи проекти между бизнеса и науката не само на национално, но и на регионално ниво

Председателят на БТПП предложи съдействието на бизнеса при изготвянето на учебниците по предприемачество и в провеждането на самото обучение


Единствено стимули, а не санкции могат да помогнат за осигуряване на достатъчно квалифицирани специалисти за българската икономика. Около този принцип се обединиха министърът на образованието и науката проф. Николай Денков и ръководителите на национално представителните работодателски организации.
 
Един от възможните работещи механизми в тази посока е въвеждането на държавни стипендии за обучение в дефицитни професии и специалности. 
 
Проф. Николай Денков приветства всякакви съвместни инициативи на бизнеса с общините и училищата, които отговарят на интересите на всички страни. Държавата ще подкрепи също общите проекти между бизнеса и науката не само на национално, но и на регионално ниво.
 
Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов предложи съдействието на бизнеса при изготвянето на учебниците по предприемачество и в провеждането на самото обучение.
 
Работодателите обърнаха специално внимание на необходимостта от пълни регистри на дипломите за всички образователни степени и удостоверенията за професионална квалификация. В момента например няма регистър на документите за професионална квалификация, издавани от лицензираните центрове към Националната агенция за професионално образование и обучение.
 
Всички повдигнати теми са приоритетни за екипа на МОН. Разчитам на вашата подкрепа, за да ги реализираме, заключи министър Николай Денков. 

01.02.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад