Назад

БТПП започва работа по нов проект, насочен към женското предприемачество

За улесняване работата в мрежа на жените предприемачи и жените „бизнес ангели“ от Югоизточна Европа


Днес в Атина, Гърция, бе открита първата работна среща във връзка със стартирането на нов проект S.E.E.W.B.A.N. – „South Eastern Europe Women Business Angels Network“, в който БТПП участва като партньор, заедно със сродни организации*  от 6 страни. Проектът е финансиран по грантова схема на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП” на Европейската комисия. Водеща организация по проекта е Федерацията на индустриите на Пелопонес и Западна Гърция. Продължителността на проекта е 2 години.

Основните дейности, които ще бъдат изпълнени, включват проучване на добри практики на успешни жени „бизнес ангели“ от Италия и Шотландия; организиране на обучения за повишаване на уменията на жените „бизнес ангели“ и жените предприемачи; създаване на уеб платформа, която ще даде възможност за улесняване работата в мрежа на жените предприемачи и жените „бизнес ангели“ от района на Югоизточна Европа и осъществяване на връзка с други международни контактни мрежи.

БТПП е ангажирана в:

  • извършване на проучване на пречките, предизвикателствата и факторите за успех на жените „бизнес ангели“ в България,
  • организиране на информационни дни и семинари с цел разпространение на добри примери в областта на женското предприемачество,
  • провеждане на срещи за намиране на инвеститори „бизнес ангели“ за жени предприемачи,
  • дейности по популяризиране на резултатите от проекта и др.

Допълнителна информация във връзка с изпълнението на дейностите по проекта ще бъде публикувана в Инфобизнес, както и на Интернет  адрес: http://www.bcci.bg/bulgarian/projectsBCCI_new.htm

-----------------------------------
Партньори са още Гръцката асоциация на жените предприемачи, Търговско-промишлената палата на Лимасол (Кипър), Cyprus Federation of Business and Professional Women (Кипър), Търговско-промишлената палата на Словения, Българската асоциация на жените предприемачи, JÓL-LÉT Alapítvány (Унгария), Women’s Enterprise Scotland CIC (Шотландия) и APID Imprendorialita’ Donna (Италия).


23.01.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад