Проекти с участие на БТПП

S.E.E.W.B.A.N.
South Eastern Europe Women Business Angels Network
ГД GROW - Вътрешен пазар, промишленост,
предприемачество и МСП


Срок на реализация: 2017 – .2019
Партньори: България, Гърция, Кипър, Словения, Унгария, Италия, Обединено кралство (Шотландия)

Контакти
Кратка информация за проекта

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

MOVECO
"Mobilising Institutional Learning for Better Exploitation of
Research & Innovation for the Circular Economy"
Програма за транснационално сътрудничество 
между страните в Дунавския регион


Срок на реализация: 01.01.2017 – 30.05.2019
Партньори: 12 организации от 9 страни
(Австрия, България, Германия, Словения, Словакия,  Унгария, Румъния,  Хърватска, Сърбия)


Интернет адрес
Контакти
Кратка информация за проекта

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

GPP-FURNITURE
An innovative and open learning resource for professionals of
the furniture industry to expand their knowledge and
provide added value for the Green Public Procurement
Програма "Еразъм+", тема Стратегически партньорства за професионално образование и обучение


Срок на реализация: 2016 – 2018
Партньори: България, Испания, Румъния и Полша


Интернет адрес
Контакти
Кратка информация за проекта
Newsletters

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

Accessibility for Leisure in Life now
COSME


Срок на реализация: 01.07.2016 – 31.12.2017
Партньори: България, Италия, Германия

Контакти
Кратка информация за проекта
Повече информация за проекта

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

SKILLS+ - Supporting knowledge capacity in ICT among SME
to engage in growth and innovation
Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА


Срок на реализация: 2016-2019
Партньори: България, Германия, Финландия, Латвия, Гърция,
Полша, Норвегия, Хърватия, Испания, Унгария и Чехия

Интернeт адрес
Контакти
Кратка информация за проекта

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

EAST INVEST II BSO Twinnings
Competence Centre for wine, wine marketing and
grape products – CCWMG
Център за компетентност за вино, винен маркетинг
и гроздови продуктирограма

Срок на реализация: 2016 - 2017
Партньори: България, Грузия

Контакти
Кратка информация за проекта

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

InSMEApp - Increasing SME Apprenticeship Engagement
Програма "Еразъм +"
Стратегически партньорства за професионално образование и обучение

Срок на реализация: 2015 - 2018
Партньори: България, Великобритания, Канада, Германия и Полша

Контакти
Кратка информация за проекта
Новини

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

FASTEST - Food & Agroindustrial Schools Toward
Entrepreneurship by Storytelling & and digital Technology
Програма "Еразъм +"
Стратегически партньорства за професионално образование и обучение

Срок на реализация: 2015 - 2017
Партньори: България, Италия, Кипър, Португалия и Румъния

Контакти
Кратка информация за проекта

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз
 
   

PRE-SOLVE - Preventing business failure and insolvency
Програма "Правосъдие"

Срок на реализация: 2016 - 2018
Партньори: България, Белгия, Италия, Испания, Кипър, Румъния, Франция и Чехия

Контакти
Кратка информация за проекта
Полезни съвети за бизнес подкрепа на фирми
Новини

Проект осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз