Назад

Възстановява се СТИВ - Прага след 5-годишен период на прекъсване

Новоназначеният ръководител на българската Служба по търговско-икономическите въпроси в Прага проведе среща с председателя на БТПП
В Българската търговско-промишлена палата се проведе среща между  г-н Цветан Симеонов, председателя на БТПП, и новоназначения ръководител на българската Служба по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) в Прага - г-н Георги Стоилов.

Цел на разговора бе установяването на контакт между икономическата мисия на България в Чехия и Палатата, като се има предвид възстановяването на СТИВ-Прага след 5-годишен период на прекъсване.

От страна на Палатата, г-н Симеонов запозна г-н Стоилов с дейността и постиженията на БТПП, акцентирайки върху сътрудничеството с Международната търговска камара (Париж), статистическите издания на БТПП, пълната дигитализация на Арбитражния съд и услугите в полза на бизнеса, като издаването на електронни сертификати и провеждането на консултации. Във връзка с прилагането на Закона за Електронния Документ и Електронния Подпис (ЗЕДЕП), председателят на БТПП поясни, че като регистриращ орган към „ИО” АД, Палатата предлага лесна и удобна процедура за получаване на удостоверение за електронен подпис за физически и юридически лица съответно StampIT Doc - http://www.stampit.org/bg/page/835 и StampIT DocPro. - http://www.stampit.org/bg/page/834

Удостоверението за електронен подпис гарантира персонална и фирмена идентификация, сигурност и конфиденциалност на Вашата електронна кореспонденция при ползването на следните услуги: http://www.stampit.org/bg/page/816 За повече информация ТУК.

От своя страна, г-н Стоилов информира за приоритетите си в Службата по търговско-икономически въпроси – увеличаване на стокообмена, привличане на инвестиции и туристи, предоставяне на информация за търгове, партньорства и изложения.

Обсъдено още бе и състоянието на икономическите отношения между двете държави, както и традиционните български браншове, като производство на розово и етерично масло, хранителни и био-продукти, които могат да се реализират успешно на чешкия пазар.


16.01.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад