Назад

БТПП отчете постигнатото от АОБР през 2016 г.

Инициативи, позиции и становища, насочени към устойчивото обществено-политическо и социално-икономическо развитие на страната


На редовно заседание на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), БТПП, като координатор на Асоциацията за 2016 г., отчете извършената дейност. Инициативите, позициите и становищата през годината, адресирани до държавните институции, са насочени към устойчивото обществено-политическо и социално-икономическо развитие на страната и засягат широк кръг въпроси от икономическия дневен ред на България – от ефективността на тристранния диалог до конкретни реформи в отделните стопански сектори.

БТПП предаде ротационното председателството на АОБР за 2017 г. на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

По решение на Асоциацията, считано от 1 януари 2017 г. се възстановява, след десетгодишно прекъсване, членството на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) в АОБР, респективно в Международната организация на работодателите (МОР).

По време на редовното заседание бяха обсъдени и приоритети на АОБР за 2017 г., които ще бъдат представени на политическите сили, а по-късно и на държавните институции, с оглед подобряване на икономическата среда и социалния диалог в страната.

Отчета за дейността на АОБР за 2016г.


13.01.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад