Назад

БТПП подкрепи план-приема за учебната 2017/2018 г. на НПГПТО „М. В. Ломоносов”

За подготовка на специалности в сферата на оптиката, прецизната техника, комуникационната техника и компютърните технологии


Ръководена от стремежа за по-ефективна връзка бизнес - образование и подготовка на качествени кадри за реалния сектор, БТПП по традиция си сътрудничи с редица учебни завения  в страната и участва активно в обсъждане на работещи решения за професионалното образование.

В Закона за предучилищното и училищното образование е предвидено национално представените работодателски организации да дават становища относно необходимостта от кадри за дадена специалност и професия. В тази връзка Палатата разгледа предложение на Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов” за план-прием за професии и специалности за учебната 2017/2018 година.

След като се консултира с релевантни браншови организации, БТПП подготви становище относно необходимостта от кадри  в сферата на оптиката, прецизната техника, комуникационната техника и компютърните технологии и подкрепи план-приема за учебната 2017/2018 г., съответно броя на паралелките и учениците по специалности.

 


12.01.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад