Назад

България с по-добри конкурентни позиции в международните класации 2016

4 позиции по-напред в класацията на Световния икономически форум „Индекс на глобалната конкурентоспособност”


Кратък преглед на мястото на България в световен мащаб, според излезлите през 2016 класации:

След 2-годишен застой в мястото ни по конкурентоспособност (54-то) в новото издание на класацията на Световния икономически форум „Индекс на глобалната конкурентоспособност” сме класирани с 4 позиции по-напред – 50-то място. Макроикономическата стабилност в България продължава да бъде сред най­добре оценените критерии, включени в този индекс.

В другата известна класация, отчитаща конкурентоспособността на „Международния институт за управленско развитие”, Швейцария, също сме с подобрени позиции - от 55-то място през 2015 г. на 50-то през 2016 г.

По икономическа свобода отчитаме обратната тенденция – влошава се позицията на България и в двете класации – в „Индекса на икономическата свобода” сме на 60-то място при 55-то място през 2015 г., а в класацията на канадския институт „Фрейзър” – „Икономическа свобода по света”, заемаме 45-то място от 42-ро през 2015 г. Най-лоши оценки получаваме по подкритериите в класациите, показващи законодателната структура, неприкосновеността на частната собственост и регулациите за бизнеса.

В „Индекс за готовност за e-правителство” имаме ръст на мястото – 52-ро при 73-то място в предходното издание. В „Индекса на логистичните услуги” се отчита обратната тенденция –отиваме от 47-мо на 72-ро място.

В областта на иновациите напредваме малко – с едно място – на 38-мо място сме според „Глобалния иновационен индекс” от 2016 година. По екологично представяне сме на 33-то място при 41-во в предходната класация.

В класацията на Световната банка „Doing business” има незначителна промяна в позицията ни – 39-та позиция спрямо 38-ма в преходното издание. Сред страните от Балканския регион само Македония и Румъния имат по-конкурентни позиции от нас. По отношение на привлекателността на България за инвеститори в рисков капитал и фондове за дялово участие също не се наблюдава съществена промяна в позициите ни – на 55-то място сме според индекса от 2016 година и на 54-то в предходното класиране.

За повече информация, свързана с класирането на България по икономическите индекси, можете да се обръщате към отдел „Икономически анализи и политика”, 02/8117 411; 02/ 8117 410, e-mail: ikan@bcci.bg.


04.01.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад