Назад

БТПП е сред най-ревностните радетели на европейската интеграция

Подкрепя процеса на присъединяване на България към ЕС и интегрирането на българския бизнес във вътрешния пазар


Вече 16 години БТПП е сред най-ревностните радетели на европейската интеграция – още от 2000 г. към БТПП е създаден Евроклуб, който активно подкрепя процеса на присъединяване на България към ЕС и интегрирането на българския бизнес във вътрешния пазар.

Според БТПП една от най-важните ползи, които българските фирми получиха след присъединяването ни в ЕС е улеснената търговия със страните-членки – българският износ отбеляза значителни темпове на увеличение – нараства от 13 млрд.евро (2007 г.) на 23 млрд.евро (2015 г.).

На следващо място членството ни подпомогна за създаване на нови партньорства на фирмите у нас с тези в ЕС и успешна икономическа интеграция – проличава и от инвестициите в българската икономика, особено през първата година на присъединяване – с рекорд от над 9 млрд. евро. Общо инвестициите в страната към 1 януари 2007 г. са 17 млрд. евро при 39 млрд. евро към септември 2016 година.

Несъмнено положително за бизнеса в България са средства от европейските програми, с които нашите компании подобряват производствата си и качеството на стоките, в т.ч. мениджърите подобряват и предприемаческите си умения.

Не бива да пропускаме и развитието на големите инфраструктурни проекти чрез европейските фондове, които имат цялостно позитивно влияние за бизнеса и за гражданите.

Подкрепата на европейската интеграция не означава безкритично приемане на всичко. От БТПП все още сме недоволни от опитите за регулация на всички процеси и дейности, опитите да се ограничи стремежа на новите страни-членки с по-ниски данъчни ставки да станат по-привлекателни за инвеститорите с т.нар. унифициране на данъчното законодателство.

Отбелязваме като отрицателно, че в Европа няма видим напредък от страна на администрацията да намалява регулациите за бизнеса – има много директиви и регламенти. Фирмите са пренатоварени и нямат възможност да следят множеството публични консултации, повечето от които не се случват на най-важния етап в процеса на законодателството или имат само формален характер.

Според БТПП стремежът на ЕС да ограничава саморегулацията на определени сектори или дейности също е негатив за бизнеса.

Не бива да пропускаме и че заради отсъствието на мерки и стимули за задържането на квалифицирани кадри да остават в страните в ЕС, което за България стои като проблем още по-остро

В заключение балансът за България е повече от положителен.


09.01.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад