Назад

БТПП участва в публичното обсъждане на бюджета на Столична община за 2017 година

Българската търговско-промишлена палата участва в общественото обсъждане на проектобюджета (приходи, разходи) на Столична община за 2017 година, което се проведе на 4 януари 2017 г.

В представянето си Дончо Барбалов, заместник-кмет по направление „Финанси и стопанска дейност”, отбеляза, че в последните години в София не са увеличавани данъците и основните такси, а повечето приходи се дължат на повишаване на събираемостта и по-строгия контрол.

За тази година половината от разходите в бюджета на Столична община се насочват към инвестиции и благоустройство, което БТПП го оценява като положително. Общо предвидените капиталови разходи са на стойност 397 млн.лв. (от който 275 млн.лв. по оперативни програми), а тези за благоустройствени и комунални дейности са в размер на 233 млн.лв. Целият бюджет на общината надминава 1,2 млрд. лв. за 2017 година.

Според БТПП има области, в които може да се постигне по-висока ефективност на публичните разходи – като например разходите за селско и горско стопанство и приютите за безстопанствени животни.

Позицията на БТПП е, че макар Столична община да е естествен притегателен център за много фирми, усилията по привличане на нови инвеститори следва да бъдат един от важните приоритети на местната администрация.


05.01.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад