Назад

Поздравление от председателя на Палатата

И през тази година работата на Палатата бе подчинена на интересите на членовете, на техните виждания по принципите за развитие на българската икономика


Уважаеми членове и партньори,

И през тази година работата на Палатата бе подчинена на интересите на членовете, на техните виждания по принципите за развитие на българската икономика. Откликвайки на най-неотложните им нужди, формулирахме съответните предложения и ги защитавахме пред държавните институции и обществото.

Равносметката е - десетки хиляди издадени документи, стотици консултации, бизнес форуми, делегации, семинари, конференции, нови европейски проекти.

Благодарение на упоритостта на БТПП най-после в Закона за предучилищното и училищното образование беше включено обучение по предприемачество още от първите класове.

Важно постижение е и признаването на БТПП за национално представителна работодателска организация. Огромна благодарност изказваме на всички фирми и сдружения, които ни се довериха да ги представляваме в тристранния диалог за нов четиригодишен мандат. За тях ние ще продължим да бъдем организацията с най-разнообразните и качествени услуги по цялата верига на стопанската им дейност.

Успешно премина и прехвърлянето дейността на GS1 България в отделно дружество, съгласно изискванията на глобалната организация GS1, за което получихме тяхното пълно одобрение. Комплимент за нас беше тазгодишното домакинство на срещата на европейските организации на GS1.

Като голямо постижение трябва да отбележим и официалното акредитиране на БТПП от Международната търговска камара - Париж за издаването на електронни сертификати и други външнотърговски документи, в групата на първата дузина палати в света.

Продължихме настойчивата работа с чуждестранните посолства у нас и нашите зад граница за икономизирането на тяхната дейност в полза на двустранното и многостранното икономическо сътрудничество.

Имаме капацитета да бъдем Ваш надежден партньор и в условия на несигурност, глобални предизвикателства и турбулентни процеси на Балканите. Ще бъдем отговорни към националния интерес и ще градим мостове с нашите партньори на Балканите, Югоизточна Европа и света.

Нека заедно да работим за една по-богата, развита и просперираща България!

Желая на Вас, на екипите на Вашите компании и на Вашите семейства здраве и благоденствие през Новата 2017 година!

         Цветан Симеонов   
         Председател на УС на БТПП


30.12.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад