Назад

Продължава партньорството на БТПП и Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Обединяване на усилията за повишаване престижа на професионалното образование


На среща в БТПП Самуил Шейнин – директор на Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, и Цветан Симеонов – председател на Палатата, обсъдиха постигнатото в областта на професионалното образование. Напредък беше отчетен в подобряване на нормативната база и усилията на Министерство на образованието и науката в сферата на професионалното образование, особено с  въвеждането на предприемачеството в началното образование.

Констатира се обаче, че учебниците и учебните програми не са актуални. В областта на професионалното обучение е необходимо да се положат усилия за привличане  на  хора от практиката. БТПП и Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти ще следят обучението да се съобразява стриктно със заложените учебни програми и да се повишава квалификацията на преподавателите. Особено важна е обективната оценка на получените знания чрез прилагане на научно усъвършенствани тестови методи.

По време на срещата се обсъди и необходимостта от въвеждане на стимул и признание към тези училища, които имат  дългогодишен реален принос в сферата на професионалното образование и обучение.


11.01.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад