Назад

СИРТ при БТПП участва в Европейския ден на предприемача 2016 г.В Дома на Европа се проведе Европейски ден на предприемача 2016  под наименованието: „Добри практики и перспективи”. Той се организира от Научно-изследователския сектор на Софийския университет „Св. Климент Охридски” с подкрепата на: Представителството на ЕК в България и на Министерство на икономиката. На официалното откриване на форума приветствия произнесоха: г-н Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България; г-жа Даниела Везиева, заместник-министър на икономиката и чл.-кор. проф. дфзн Николай Витанов, заместник-ректор по научноизследователска и научна проектна дейност на СУ „Св. Климент Охридски“. Акцентът на проведения Европейския ден на предприемача бе участието на млади предприемачи в новосъздадени фирми – стартъпи. На форума презентираха редица млади предприемачи, които успешно развиват собствен бизнес, реализиран с помощта на акселератори и на някои европейски програми като „Техностарс”, „Еразъм за млади предприемачи” и др. Представители на две български банки „УникредитБулбанк” (г-н Филип Генов) и „СИБАНК”(г-жа Петя Петрова) представиха своите банкови продукти, предназначени за кредитиране и за дялово финансиране на новосъздадени фирми на млади предприемачи.

БТПП традиционно участва на Европейския ден на предприемача. Презентация на тема „Виртуален иновационен консултант, базиран на Платформа “Иновационна борса" и “Център за технологичен трансфер" – два нови проекта, предназначени за иноватори и стартъпи”  представи доц.Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и развитие на технологиите и член на УС на БТПП. 


07.11.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад