Назад

Запознаване на бизнеса с новите схеми по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

По инициатива на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП (СИРТ) се състоя Информационен ден под надслов: „Има ли място за бизнеса в двете схеми в областта на науката по отношение на създаване на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност в ОП „Наука и образование за интелигентен растеж?”. Тя бе открита и модерирана от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на СИРТ и член на УС на БТПП. Зам.-министърът на образованието и науката проф. Иван Димов бе изпратил приветствие към участниците.

Предимствата и проблемите при подаването на проектни предложения и ролята на бизнеса в тази насока по двете схеми за създаването на  научни центрове по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” (НОИР) бе темата на презентацията на Иван Модев, гл. директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката. Темата бе допълнена от Антония Доросиева, зам. гл. директор „Структурни фондове и международни образователни програми“. Акцентът бе поставен на взаимодействието наука-бизнес за създаването на предприятия от типа старт ъп, спин оф и спин аут.

В последвалата оживена дискусия представителите на бизнеса и научните среди направиха конкретни предложения. Препоръки за подобряване на взаимодействието с представителите на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, както и с бъдещите четири центъра за върхови постижения и осем центъра за компетентност, направиха учените от БАН: акад. Никола Съботинов, проф. Костадин Костадинов, доц. Емил Влахов, както и Живко Желев от НПО в областта на научните изследвания и д-р Александър Трифонов, консултант, непосредствено ангажирани с ОП НОИР.

На Информационния ден присъстваха и председатели на браншови организации с предмет на дейност производство и търговия на иновативни изделия. На тях, както и на всички членове на БТПП се предоставя възможност да задават въпроси по двете актуални схеми на НОИР до 2 януари 2017 г. на E-mail: i.modev@mon.bgили r.k.dimitrova@mon.bg

Припомняме, че крайният срок за подаване на проектни предложения по визираните схеми е 23 януари 2017 г.


02.11.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад