Назад

Нов проект с участието на ЕВРОПАЛАТИ ще насърчава интернационализацията на МСП и клъстери

Ще подпомага участието им в панаири на ключови трети пазари, като Австралия, Южна Африка, Индия, Чили, Иран


Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев, в качеството си на председател на Комитета по търговия и инвестиции при ЕВРОПАЛАТИ, участва днес в извънредно работно заседание на Комитета в Брюксел във връзка със спечеления проект  "Business Beyond Borders" – нова инициатива на ЕС с цел подпомагане на европейския бизнес, в частност малките и средни предприятия и клъстерите, да интернационализират своята дейност. Проектът ще се изпълнява от ЕВРОПАЛАТИ в консорциум с EMECA (Европейска асоциация на главните изложбени центрове), UFI(Международната асоциация на изложбената индустрия) и  LOW (комуникационен партньор). Сред целите на проекта е подпомагане на европейските фирми при участие в международни панаири на приоритетни трети пазари (Австралия, Южна Африка, Индия, Чили, Иран и др.). Проектът е с продължителност 30 месеца и ще се реализира под мотото „Business Beyond Borders”. Ще се използва синергията между всички програми по линия на проекта. Ще се организират брокерски събития във формат  B2B, B2C (business to cluster), C2C (cluster to cluster).

Заместник-председателят на Палатата ще участва утре, 3 ноември, и в обсъждане на резултатите от форума East Invest2, проведен на 27-28 октомври в Ереван, Армения. Над 100 организации, подкрепящи бизнеса в страните от Източното партньорство, са  дискутирали  на форума ангажиментите на частния сектор към формиране на икономическата политика в тези страни, както и съответните препоръки.


02.11.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад