Назад

В БТПП се проведе Българо – замбийски бизнес форум, организиран от Палатата, със съдействието на Посолството на Република Замбия в Париж

Двете страни имат общи интереси в сектори като производството на електроенергия от възобновяеми източници, минна индустрия, хранително-вкусова промишленост

В БТПП се проведе Българо–замбийски бизнес форум, организиран от Палатата, със съдействието на Посолството на Република Замбия в Париж, акредитирано и за България.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов откри форума и подчерта особеното значение на първата подобна проява за последните четиридесет години. Двете страни имат общи интереси в сектори като производството на електроенергия от възобновяеми източници, минна индустрия, хранително-вкусова промишленост.

Г-н Симеонова подчерта, че сред целите на българското правителство е близо 16% от цялата произвеждана електроенергия в България да е от възобновяеми енергийни източници, а вече близо 20% се произвежда от такива.

Н. Пр. г-н Хъмфри Чибанда, посланик на Замбия, подчерта, че много замбийски граждани са свързани с нашата страна, тъй като тук получават висшето си образование в направления като медицина и земеделие.

Посланикът постави акцент върху ключовото географско положение на Замбия и подчерта, че въпреки вътрешноконтинентална си позиция, страната има достъп до речни пътища и до морски пристанища, разполага с една добра и развиваща се инфраструктура и на практика няма пречки пред вноса и износа. Замбия се гордее с липса на военни конфликти, а независимостта й продължава вече над 52 години. За последните десет години БВП на страната е нараснал с над 5.5% и се наблюдава поетапно либерализиране на пазара.

През последните години Замбия е атрактивно място за чуждестранни инвестиции, като само минният сектор е привлякъл над 2 млрд. долара (за последните 15 години). Също и световните агенции признават добрите позиции на страната спрямо другите Африкански държави: тя е 8-ма икономика по конкурентоспособност на континента, а според „Форбс“ се нарежда на 7-мо място като най-добра страна за правене на бизнес в Африка.

Първият секретар по икономически и търговски въпроси в посолството Чибуе Чисала направи презентация на инвестиционния климат и бизнес възможностите в Замбия. Страната се характеризира със стабилна политическа обстановка, каза той и изтъкна, че е членка на два важни Съюза за държавите от континента: Общност за развитие на държавите от Южна Африка (Southern African Development Community (SADC)) и зона Общ пазар за страните от Източна и Южна Африка (Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)).

Приоритетните сектори на икономиката са земеделието, производството, енергетиката и туризъм. Страната се характеризира с високо ниво на недостиг на електроенергия – 500 мегавата, но един много перспективен сектор е добивът на енергия със соларна технология. Туризмът се определя като бързо растящ сектор с много големи възможности, особено благодарение на множеството природни ресурси и в частност - национални паркове.  Освен това всяка от 10-те провинции се е специализирала в производство на даден продукт или отглеждане на определена селскостопанска култура.

Замбия предлага интересни възможности за инвеститорите, например – 0 % корпоративен данък за първите 5 години.

Форумът продължи с представяне на инвестиционния климат в България. Презентация направи г-н Светослав Гатев, експерт в Българска агенция за инвестиции. Последва дискусия между присъстващите на събитието.


02.11.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад