Назад

БТПП се присъедини към заключителната Национална конференция на участниците в проекта "Корпоративна социална отговорност за всички"

В Истанбул Палатата бе удостоена с плакет по време на участието си

В Истанбул се проведе заключителната Национална конференция на участниците в проекта "Корпоративна социална отговорност за всички" (CSR for All – по инициатива на Европейската комисия в сътрудничество с TİSK и IOE), организирана от координаторите на проекта за региона – Турската конфедерация на работодателските асоциации (TİSK). В конференцията участваха и представители на работодателските организации на Сърбия, Черна гора, Хърватия, Азербайджан, Македония и България, както и на Международната организация на работодателите (IOE) със седалище в Женева.

Българската страна бе представена от Владислав Величков, експерт на Българската търговско-промишлена палтата (БТПП), която тази година има честта да председателства Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и да представлява същевременно партньорите от Българска стопанска камара (БСК) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) пред координаторите и ръководителите на проекта. В Истанбул Палатата бе удостоена с плакет по време на участието си.

На конференцията всяка от страните-участнички имаше възможност да резюмира извършената дейност за тази, заключителна за проекта година. От страна на България, представителят на БТПП благодари на TİSK за предоставената възможност за участие в проекта и бе потвърдено желанието на БТПП за продължаване на доброто сътрудничество с работодателските организации от региона по отношение на КСО и други инициативи от интерес за бизнеса и добрите предприемачески практики.

Като примери за доброто сътрудничество между БТПП, БСК и АИКБ по отношение на проекта КСО, бяха изтъкнати проведената миналогодишна кампания за национално проучване на КСО дейностите и тазгодишната кампания за осведомяване.

В тази връзка през месец март (29-30) т. г. една от работодателските организации домакинства провеждането на семинар-обучение по темите на корпоративната социална отговорност, като гост-лекторите – сред които г-н Анселмо Капороси, консултант, и г-жа Марина Стефанова, директор на Глобалния договор на ООН в България, запознаха участниците от различни бизнес сектори с основните инструменти за прилагане на КСО практики (като стандарта ISO 26000, ръководните принципи на ОИСР за мултинационалните компании, тристранната декларация на МОТ и др.). Подобно събитие бе организирано и от друга работодателска организация на 30-ти септември т. г. с участието на експерти и представители на бизнеса, които бяха запознати с КСО дейностите и добрите практики.

През месец ноември се очаква и БТПП в качеството си на национален координатор на участниците от АОБР да проведе заключителна конференция, на която ще бъдат представени извършената дейност и резултатите от проекта.


03.11.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад