Назад

Председателят на БА ТЗБ Борил Ташев представи на БТПП резултатите от участието си в Конференция „ Здравословни работни места за всички възрасти”

Събитието се проведе в подкрепа на организираната от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа ( EU-OSHA) кампания

Председателят на БА ТЗБ Борил Ташев проведе среща с председателя на БТПП Цветан Симеонов. От името на Палатата и като председател на БА ТЗБ, той подчерта, че е поздравил  организаторите  и  присъстващите  на Националната конференция  в  подкрепа на  организираната от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа ( EU-OSHA),  кампания „ Здравословни работни места за всички възрасти”.

БТПП, като  една от най- големите структури, създадена през 1895 г., обединяваща  28 регионални търговско промишлени палати / камари, с над 50 000 членове,  и със своите над 104 браншови организации , включително БА ТЗБ като член, подкрепя инициативата и кампанията на  ( EU-OSHA). Целта на кампанията е да се отчетат и управляват предизвикателствата на застаряването  на работната сила, като се фокусират не върху една от възрастовите групи, а върху работниците от всички възрасти.

По думите на г-н Ташев, за да бъде постигнат успех в тази насока, е необходимо обединяването на всички – браншови организации , синдикати, работодателски организации, представители на местната и общинска власт, контролиращи органи на ГИТ,  Министерството на труда и  социалната политика.

По време на разговорите бе констатирано, че възрастните работници представляват все по-голяма част от работната сила, тъй като хората работят по-дълго, управлението на БЗР по отношение на възрастта се превръща в предизвикателство.


03.11.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад