Назад

БТПП участва в експертна дискусия по проблемите на медиацията в България, свикана от националния омбудсманНационалният омбудсман Мая Манолова, съвместно с Центъра за спогодби и медиация при Софийски районен съд и Софийски градски съд, организира експертна дискусия „Медиацията в България: Проблеми и решения“.

Въвеждането на задължителната първа обща среща по медиация при родителски спорове е една от препоръките, които омбудсманът Мая Манолова ще направи до министъра на правосъдието. Тя ще настоява и за въвеждането на мерки за гарантиране на качеството на медиацията, както и за финансово обезпечаване на процедурата и стимулиране на участниците в нея.

По думите на Манолова медиацията би могла да има своето място и при потребителските спорове, както и при всички дела, които са с нисък материален интерес.

Констатирано бе, че е необходимо да бъдат предприети мерки по отношение на стимулиране създаването на мрежа от медиатори във всички градове с районни съдилища, както и за повишаване качеството на обучението, механизмите за контрол и регулиране работата на медиаторите.

Във форума взеха участие заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева, заместник-председателят на ВКС Красимир Влахов, Милка Итова - член на ВСС, Николай Гунчев - съдия във ВАС, Йосиф Герон - председател на Национална асоциация на медиаторите, Владислав Славов - председател на Съюза на юристите в България, Миряна Калчева, член на Изпълнителния съвет на БТПП, близо 40 висши магистрати и представители на съдебната власт, на академичната общност, експерти и медиатори.

БТПП има изграден Център за медиация към Арбитражния съд. Центърът е създаден през 2005 г. с подкрепата на Проекта за реформа в търговското право на Американската агенция за международно развитие (USAID). Арбитражният съд към БТПП е утвърдена институция за извънсъдебно разрешаване на спорове чрез арбитраж, и други алтернативни способи за разрешаване на спорове, с традиция от 109 години. АС е водеща институция в Югоизточна Европа по степен на дигитализация, брой заведени и решени дела.

 


03.11.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад