Назад

Среща по проекта „GS1/NCB управление на кешови транзакции“ - Регионален форум GS1 в Европа, София 2016

Усилено се работи върху приемането и на нов основен сектор за развитие на стандарти, касаещ техническата индустрия - отбрана, енергиен сектор, машиностроене, автомобилостроене

За първи път в София се провежда Регионален форум GS1 в Европа в периода 17 – 21 октомври 2016 г. Събитието се организира ежегодно в различна държава-членка на общността, а тази година домакин е GS1 България. Участието в подобни работните групи е полезно за екипите на различните Национални организации е от полза за политиката на Международната организация GS1 за тясното сътрудничество за постигане на обща визия. Това помага също за прецизното администриране на системата от стандартите в цял свят, облекчава внедряването на хармонизирани решения и е от полза за бързото разпространение на иновациите.

Среща по проекта „GS1/NCB управление на кешови транзакции“

Целта на срещата бе да се обмени визия и опит между представители на Национални организации GS1 от Европа и представители на Национални банки за прилагането на стандартите GS1 при управлението на паричните потоци при операции с пари в брой. В срещата участваха Цветан Симеонов, председател на GS1 България и представители на БНБ, Даниела Константинова и Димитър Йорданов.

Първа към използване на стандартите GS1 при предаване по електронен път на данни - поръчване, авизо и други на пари в брой, е преминала Немската федерална банка. Решението внася по-голяма сигурност и прозрачност, и е от полза не само за банките и фирмите, превозващи парични пратки (cash-in-transit, CIT), но и за самите клиенти на банката. Ако преди са били необходими минимум два дни, за да се потвърди, че парите са постъпили по сметката, то при новия метод това става в реално време. Чрез маркиране на всеки сак и контейнер с банкноти с баркод може да се проследи движението им по цялата верига от пазара през фирмата-превозвач до постъпването им в съответния клон на банката. https://www.bundesbank.de/Navigation/EN/Tasks/Cash_management/CashEDI/cashedi.html Изборът на международен стандарт от страна на Немската федерална банка е знаков за Европа. Системата на Централните банки в Еврозоната (Европейската централна банка и Централните банки на страните) приемат стандартите GS1 като единен стандарт за трансгранични парични операции. Европейската централна банка е член на GS1. Националните централни банки на 16 страни от Еврозоната също са членове на GS1. Националните централни  банки на Испания, Италия и Франция въвеждат стандартите GS1 на своите национални пазари.

Беше проведена среща и по проект „Маркетинг и обществена политика, на която се обсъдиха напредъка в съвместната работа и обмяна на опит, както и най-добри практики в стратегически, маркетингови проекти като:

·        Глобален уеб сайт;

·        Стратегия на новия бранд и други.

Участници в проект  MO Cluster program на GS1, в който участва и GS1 България за сътрудничество между отделните муждународни организации, също организираха среща и отчетоха напредъка по теми като:

·        стратегически партньорства;

·        разнообразието и качеството на предлаганите услуги;

·        напредък по внедряването на стандартите.

Усилено се работи върху приемането на нов основен сектор за развитие на стандарти, касаещ техническата индустрия, която включва отбрана, енергиен сектор, машиностроене, автомобилостроене. Има необходимост за оптимизиране на разходите, борба с фалшифицирането.

GS1 стандартите за идентификация, обхващане и споделяне на информация – за отделни детайли или завършени продукти, бизнес локации и други – правят възможно постигането в сектора на истинска прозрачност по веригата за доставки и реализиране на скокове в оперативната продуктивност, управление на наличностите от (резервни) части и завършени продукти по време на целия жизнен цикъл на продукта от неговия дизайн до пласирането му. http://www.gs1.org/technical-industries

„Европейската работна група DIY (do-it-yourself)

Целта на групата е работа върху ръководства за качество на данните за DIY и градинарството. Дискутираха се въпроси за създаването и внедряването на насоки в глобалната мрежа за синхронизация на данните за предмети от гадинарството.

Състоя се и среща на борда на GS1 Европа, на която присъстваха изпълнителни директори на отделните GS1 в Европа. Цветан Симеонов, председател на GS1 България и Цвета Братанова, изпълнителен директор на GS1 България представиха напредъка на организацията по внедряването на стандартите GS1 в България.

 

 

 

 


19.10.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад