Назад

БТПП участва в Четвъртия Европейски парламент на предприятията в Брюксел

Над 700 представители на бизнеса поставиха актуални въпроси пред европейските институции

Четвъртият Европейски парламент на предприятията се състоя вчера, 13 октомври, в Европейския парламент в Брюксел. Българската делегация бе организирана от БТПП.

"Дойде моментът бизнесът да потвърди, че има капацитета и желанието да даде решения на съвременните предизвикателства: глобализация, безработица, нелоялна конкуренция, миграция и климатични промени.” С тези думи председателят на ЕВРОПАЛАТИ Рихард Вебер откри форума.

По време на сесиите бяха дискутирани широк кръг теми – търговия  и търговски споразумения с ключови партньори на трети пазари; фактори за глобална устойчивост, като енергетиката и околната среда; развитие на компетентности и внедряване на иновации.

БТПП бе представена с доклад по темата «Единен пазар», като говорител Емилия Илиева, мениджър продажби във фирма Лакпром. Тя отбеляза, че проучванията на Българската търговско-промишлената палата сред представителите на бизнеса в България показват необходимостта от по-висока ефективност на европейската администрация, включително и по-голяма активност при сключване на споразуменията за търговия с трети пазари (например със страните от МЕРКОСУР, със САЩ и Канада). Също така бе споделена и загрижеността на бизнеса за прекомерната намеса на ЕС в отношенията, която води до ограничаване на свободата на предприемачеството.

Стана ясно, че от институциите в Европейския съюз се очаква повече прагматизъм, повече синхрон с нуждите на бизнеса и поемане на курс към опростяване на европейските правила и намаляване на административната тежест пред бизнеса.

Един от дискутираните въпроси, важен за фирмите, бе доколко разходите за интеграция имат необходимото ниво на възвръщаемост.

Участниците в Европейския парламент на предприятията имаха възможност да се срещнат с представители на европейските институции и да поставят въпроси и изисквания за създаване на по-благоприятна бизнес среда.

Днес се провежда и 120-та пленарна асамблея на Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати (ЕВРОПАЛАТИ) и редовно заседание на Борда на директорите на асоциацията. БТПП е представена от председателя на Палатата Цветан Симеонов.

 

14.10.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад