Назад

БТПП се присъедини към новата инициатива за МСП по „Хоризонт 2020“

Зам. – председателят на БТПП и на Българо – Японския икономически съвет Георги Стоев участва в срещи с представители на Префектура Хього. По време на семинара в Университета в Кобе той представи различията  в системите за обществени поръчки за МСП в ЕС и Япония.

В семинара участваха и представители на научните среди от двете страни, които обсъдиха състоянието на професионалното и на висшето образование в перспективата на сътрудничеството между ЕС и Япония.

Представителите на България, Естония, Полша, Франция, Унгария иШвеция се присъединиха към инициативата на Японския университет за съвместно участие по проекти на „Хоризонт 2020“. Японското правителство насърчава академичните среди да подпомагат бизнеса и МСП в съвместно участие по тази 80 – милиардна програма на ЕС.

Георги Стоев изрази готовността на Българо – Японския икономически съвет при БТПП да оказва подкрепа и съдействие на японските фирми.

 


14.10.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад