Назад

Предстои Българо – ирански бизнес форум с участие на дипломатически представители от Посолството на Ислямска република Иран

Икономическият съветник в Посолството на Ислямска република Иран в София проведе среща с председателя на БТПП

Хасан Дотаги, икономическият съветник в Посолството на Ислямска република Иран в София, проведе среща с председателя на БТПП Цветан Симеонов.

Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество между България и Иран, като в тази връзка г-н Дотаги заяви, че очаква частният сектор да поеме повече отговорност и инициативност в съвременното развитие на традиционно добрите отношения между двете нации. Икономическият съветник подчерта историческата, културна близост между персийския и българския народ, и отбеляза, че интересът на Иран към България е все по-голям.

Председателят на БТПП приветства отношението на Дотаги към историята и връзките на двете държави, като изяви уважението си към многовековната култура на Иран, традицията на добри взаимоотношения между двете страни. Двамата разговаряха за състоянието на съвременните международни отношения. Според представителя на Иранското посолство единствената пречка за развитието на големия потенциал за икономически връзки е проблемът със санкциите над Иран.

Друга основна тема на срещата бе и проектът за осъществяване на нов транспортен коридор, който да свързва Персийския залив с Черно море и България, като минава през Иран, Азербайджан, Армения, Грузия и България. Според г-н Дотаги България има изключително важна географска позиция по пътя на световния търговски обмен и не следва да изостава в надпреварата за търговски маршрути и за партньорство с големия и все по-нарастващ пазар на Иран, който обхваща 80 000 000 души. Председателят на БТПП приветства този проект и подчерта, че такъв транспортен коридор би спомогнал много за българската конкурентоспособност и за увеличаването на стокообмена. Проектът е особено важен за диференциране на трасетата и възможността за избор от страна на превозвачите.

Във връзка със засилване на икономическите връзки между двете държави, г-н Дотаги покани БТПП на посещение в Иран. Палатата ще започне процес по подготовка на бизнес делегация, която да посети Техеран и някои от другите по-големи градове като Исфахан, Шираз, Казвин, като допълнително ще бъдат уточнени датите на визитата.

Основни сектори от интерес за иранските ни партньори са IT индустрията, пътно строителство. Акцент е поставен и върху българската медицина, в частност медицински изделия, като тези сектори са били и тема на обсъждане на срещата между президентите на България и Иран - Росен Плевнелиев и Хасан Рухани, по време на 71-вата сесия на Общото събрание на ООН (Ню Йорк, 21 септември т.г.). Проявяващите интерес български компании, могат да заявят участие в бизнес делегацията, като се свържат с дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“ на БТПП на телефон 02/ 8117 497 (~421, ~489) или по e-mail на v.velichkov@bcci.bg.

БТПП също така информира и за организирането на Българо-ирански бизнес форум с участие на дипломатически представители от Посолството на Ислямска република Иран, който ще се състои в сградата на Палатата през месец ноември т.г. и който ще предостави възможността на заинтересованите български компании да се запознаят с инвестиционния климат и икономиката на Иран. По този повод Хасан Дотаги заяви, че проявява желание да се срещне с български компании, които са заинтересовани от сътрудничество с Иран, независимо от бизнес сектора, в който са заети. За повече информация български компании могат да се свържат отново с дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“ на БТПП на телефон 02/ 8117 497 (~421, ~489) или по e-mail на v.velichkov@bcci.bg.


11.10.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад