Назад

БТПП участва в 120-та Пленарна сесия на Европалати и в заседание на Борда на директорите в Брюксел

Председателят на БТПП бе избран в Борда на директорите на Европалати


По време на 120-та Пленарна сесия в Брюксел беше утвърдена програмата  на основните заседания по линия на Европалати. Приет беше и документ в подкрепа на Споразумението за свободна търговия с Канада.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов бе избран в Борда на директорите на Европалати, а зам. – председателят Георги Стоев отново бе избран за член на Бюджетната комисия.

Обсъдени бяха приоритетите на Европалати:  Търговия, инвестиции, общ единен пазар, грижа за хората (бежанците), финанси и икономика, малки средни предприятия, предприемачество, по-добри закони, добросъседство, енергия и околна среда.

Участниците в Сесията констатираха необходимостта  от по – ефективни позиции на  Европалати, касаещи разширяването на свободата търговия. Като основен проблем те изтъкнаха нарастващия брой на неправителствените организации - над 250, които работят за национални протекционистки  мерки, а това не е в интерес на международната търговия и развитие. Стана ясно, че предмет на следващ  документ, който предстои да бъде разгледан от Европалати, предвижда активизирането на преговорите за свободна търговия на ЕС и Тайланд, Индия.

Споделеният опит в 120-та Пленарна сесия на Европалати доведе до необходимостта да се определи Ден на предприемача. БТПП ще запознае обществото с начинанията на предприемачеството в условията на пазарната икономика. В тази насока Палатата подкрепя утвърждаването на Ден на предприемача в България, с цел гражданите да проявяват уважение и да разберат колко средства, време и знания са необходими на производителите в страната, за да произвеждат продуктите си, да осъществяват връзки с международни пазари, за да ги изнасят.

Друга важна тема, по която се работи, е възможността да се включат Палатите активно в интегрирането на бежанците. Германия представи важен опит в областта.  


17.10.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад