Назад

ЕЕN към БТПП подпомага фирмите при закрила на интелектуалната собственост и авторските права на разработките

Процедури, свързани с лицензирането на права върху изобретения, марки, ноу-хау и др.


Представители на бизнеса в сферата на научната и развойна дейност, консултанти и заинтересовани лица се включиха в семинар на тема „Закрила на интелектуалната собственост. Добри практики за развитие на бизнеса“, организиран от Enterprise Europe Network (EEN) към Българската търговско-промишлена палата.

Лекторът доц. д-р Веселина Манева*, запозна участниците с обектите на интелектуалната собственост, процедурите за тяхната закрила, правния статус на обектите на авторското право и сродните му права. Застъпени бяха също и въпроси, свързани с лицензирането на права върху различните обекти на индустриална собственост като изобретения, марки, ноу-хау и др. Интерес за участниците предизвикаха и договорите за международна регистрация на обектите на индустриална собственост, процедурата за регистрация на Марка на ЕС, условията на Хагската спогодба за международна регистрация на промишлен дизайн и регистрация на дизайн на Общността.

Всички присъстващи се възползваха от възможността да обменят своя опит по отношение защитата на техните разработки и да получат професионални съвети за процедурите и последващите действия, които трябва да предприемат в тази насока.

С оглед големия интерес от страна на бизнеса по темата, Enterprise Europe Network към БТПП ще продължи да организира семинари на сходни теми, които да подпомагат българските предприятия в закрилата на тяхната интелектуална собственост и авторските им права.

За повече информация: Европейски иновационен и информационен център, тел.: 02/8117 525, 515, 505, e-mail: een@bcci.bg

-------------
Преподавател в секция “Гражданскоправни науки” в Нов български университет, професионалист с широк опит в сферата на правото на интелектуална собственост, авторското и патентното право


10.10.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад