Назад

БТПП подкрепя всяка инициатива в посока активизиране на търговско-икономическото партньорство с Молдова

Обсъжда се възможността за създаване на Молдовско-български бизнес съвет
Н.Пр. Щефан Горда, извънреден и пълномощен посланик на Република Молдова у нас, посети БТПП и разговаря с председателя Цветан Симеонов.

Посланик  Горда бе запознат с дейността, структурата и услугите, които БТПП предлага, както и с традиционното сътрудничество на Палатата с партньорите от Молдова. Очертани бяха приоритетите за двустранно икономическо сътрудничество и взаимодействието с българската Служба по търговско-икономически въпроси в Кишинев.

Щефан  Горда сподели, че след подписването на Споразумението за асоцииране с ЕС пред Молдова се отварят много нови възможности и подчерта ролята на България на застъпник за членството в ЕС на държави от региона, в частност на Молдова.

Посланикът също така информира и за планирани общи инициативи за сътрудничество между България и Молдова, като отбеляза и паралелно провеждащия се в Кишинев българо-молдовски форум-презентация „Храни и напитки от слънчева България“, както и икономически форум “Moldova Business Week 2016”,  с участието от българска страна на зам.-министъра на икономиката Даниела Везиева.

Основна тема на срещата бяха и възможностите за инвестиране в двете държави. Цветан Симеонов очерта предимствата за започване на бизнес в България - висококвалифицираната работна ръка, ниските цени на енергията, благоприятното  данъчно облагане и свободните икономически зони.

По отношение на възможности за бизнес и инвестиции в Молдова, посланик Горда представи Тараклийския регион, известен с историческата българска диаспора, който предоставя две свободни икономически зони, където бизнес дейността е освободена изцяло от облагане и дава възможност за износ на продукцията безмитно в държавите от ОНД. Подчертани бяха и постиженията на двете държави в развитието на IT сектора и привличането на чуждестранни инвестиции чрез бързо развиващия се аутсорсинг в двете икономики.

Теми на разговора бяха още членството на Палатата в международни организации, като ЕВРОПАЛАТИ и Международната търговска камара, и в регионални организации като Бизнес съвета на ЧИС и Асоциацията на балканските палати. В тази връзка се обсъди потенциала на сътрудничеството в международен план, процедурата и възможностите за създаване на Молдовско-български бизнес съвет, както и възможността за общо предлагане на български и молдовски стоки на трети пазари, с акцент винопроизводството. В това отношение председателят на Палатата отбеляза, че при евентуалното обединение на балканските винопроизводители, регионът ще се класира на 5-то място в света по производство на вино - след Италия, Франция, САЩ, Испания (и преди Чили, Аржентина, Португалия, Австралия). За подобно сътрудничество спомага и ежегодният Балкански винен форум, организиран със съдействието на БТПП, традиционно през месец май.

Като друга  възможност за развитие на двустранните икономически отношения се очерта и процесът на приватизация на бивши държавни дружества и предприятия в Молдова, като в процедурите могат да участват и български компании.

В тази връзка БТПП желае да анонсира подготовката на българо-молдовски бизнес форум, на който ще бъдат презентирани възможностите за инвестиране в двете държави и възможностите за участие в приватизационните процеси в Молдова. Проявяващите интерес към този форум могат да се свържат с дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“ към БТПП на електронна пощаintorg@bcci.bg или по телефон на 02/ 8117 497 (~421, ~489).


07.10.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад