Назад

Европейски GS1 регионален форум 2016 за първи път се организира в София

Маркирането със стандартен баркод на лекарства, медицински инструменти, трябва да навлезе в болниците


За първи път в София се провежда Регионален форум GS1 в Европа в периода 17 – 21 октомври 2016 г. Събитието се организира ежегодно в различна държава-членка на общността, а тази година домакин е GS1 България.

Във форума участват представители на 47 национални организации GS1 от Европа и Азия. Мисията на тези организации е да допринасят за успешното развитието и внедряване на иновативни решения в сътрудничество с индустрията, търговците и крайните клиенти.

Част от предвидените срещи и обучения са свързани с приложението на стандартите в секторите здравеопазване, омниканална търговия, технически индустрии, банково дело и управление на парични потоци, електронно фактуриране и други. Форумът стартира с обучения и паралелни работни срещи, свързани с внедряването на стандартите в различни сектори.

Организацията GS1 има един фундаментален стандарт, включващ уникална идентификация и маркиране с баркод на стоки и услуги, върху който са изградени множество от стандарти, имащи за цел да обслужат нуждите на различните сектори на индустрията за постигане на по-голяма ефективност, намаляване на разходите и по-добро управление на процесите.

Повече от 2 милиона фирми по света, изпълняващи различни функции по веригата на снабдяване, са внедрили стандартите в своите бизнес процеси, което им позволява да говорят на един език. Това не само свързва компаниите, въпреки географските и културните различия, но също позволява на водещи лидери на индустрията да се възползват от силата на информацията, за да подобрят живота на хората по цялото земно кълбо.

На среща за Омниканална търговия бе представен стандарта GS1 SmartSearch /GS1SS/, който включва структуриран вид на онлайн информацията за продуктите в е-магазини и уебсайтове и облекчава търсенето на информация за стоката от крайните потребители. Ползите за фирмите производители/дистрибутори са по-голям брой посещения на уебстраниците и съответно увеличаване на продажбите. Според проучване 70% от всички продажби (в търговски обекти и онлайн магазини) са повлияни от наличието на онлайн информация за продукта. Поради тази причина е важно фирмите да осигурят качествена и точна информация за своите артикули в дигиталното пространство, което е и цел за постигане чрез използването на GS1SS. Повече за стандарта http://www.gs1.org/gs1-smartsearch

В първия ден от форума беше представен проекта Imagine, който има за цел внедряване на стандартите в болниците в световен мащаб. По думите на Улрике Крейза, директор направление здравеопазване в Глобалния офис на GS1, маркирането със стандартен баркод в т.ч. на лекарства, медицински инструменти, пациенти, амбалаж и други, трябва да навлезе в болниците, така както всеки продукт, който се продава в търговските вериги е маркиран с баркод.  Доклад на McKinsey&Company*  “Strength in unity: The promise of global standards in Healthcare” посочва значителните ползи за безопасността на пациентите и намаляване на разходите по веригата за снабдяване от използването на единен световен стандарт в здравеопазването. Според доклада внедряването на глобални стандарти по цялата верига може да спаси от 22 до 43 000 човешки живота и да доведе до предотвратяване на усложненията при 0,7 до 1,4 милиона пациенти. Основни предизвикателства пред болниците са липсата на  проследимост на медицински продукти и високите разходи поради не добро управление на наличностите и сроковете на годност. Използването на вътрешни формати води до допълнителни разходи, повишава риска от грешки и обща неефективност.

В болниците стандартите могат да бъдат внедрени за:

-      сканиране на приема на предписаните дози;

-      в електронните досиета на пациентите;

-      при управление на инструменти и проследяване процеса на стерилизация;

-      за ефективно изтегляне на негодни медицински продукти  от пазара;

-      в отговор на регулаторни изисквания;

-      за проследимост по веригата на доставки на лекарства;

-      за управление на активи/амбалаж;

-      за следене на наличности и срокове на годност;

-      и други.

Редица болници в различни страни чрез разработване на пилотни проекти вече имат резултати за подобряване на ефективността на процесите и проследимостта на медицински продукти, намаляване на разходите и медицинските грешки, и повишаване на безопасността на своите пациенти.

По данни на международната болнична верига Ramsay Health Care внедряването на стандартите е довело до 95% намаляване на разходите за документацията от момента на заявяване до плащането на медицинските продукти. http://www.ramsayhealth.com/

Холандската болница Bernhoven hospital е редуцирала запасите от медицински изделия на 31%, а с 72% е намален отпадъка от операционните зали https://www.fagerhult.com/references/bernhoven-hospital/.

С цел да се повиши ефективността в сектора на здравеопазването в Китай се прекратява използването на национални кодове и се преминава към използване на уникалната идентификация на лекарства и медицински изделия с GTIN по стандартите GS1.   

 


18.10.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад