Назад

Информация от среща по въпросите на борбата с корупцията между Цветан Симеонов и представители на МВРВъзможностите за обединяване на усилията в борбата с корупцията бяха обсъдени днес, 10 октомври 2016 г., на среща между председателя на БТПП Цветан Симеонов и представители на сектор „Противодействие на корупцията в администрацията“ към отдел „Икономическа полиция“ на ГДНП-МВР – Мирослав Рашков (началник отдел „Икономическа полиция) и Ивайло Крумов (началник сектор).

Секторът функционира от началото на 2016 г., с представители в 28-те областни дирекции на МВР в страната. Новото звено позволява по-бърза реакция в работата по сигнали за корупция в администрацията, тъй като е директно ангажирано с и отговорно за посочената дейност. Синхронизирана е съвместната работа на сектора с прокуратурата, ДАНС и съответните компетентни структури на МВР. Секторът разполага с достатъчно капацитет, позволяващ пълноценната работа както по обществено значими случаи, така и по случаи с по-ограничена значимост. Информацията за самоличността на подателите на сигнали е защитена.

За успешната дейност на сектор „Противодействие на корупцията в администрацията“ от решаващо значение е активното отношение на гражданите в борбата с корупцията, чрез подаване на сигнали и последващото им участие при необходимост.

В тази връзка БТПП се ангажира да съдейства на работата на сектора по отношение на сигнали, касаещи бизнеса, чрез изградената платформа за сигнализиране за корупция от фирми и сдружения на сайта на БТПП: http://www.bcci.bg/signal

В бъдеще БТПП ще се възползва от предложението за организиране на срещи с участието на представители на сектор „Противодействие на корупцията в администрацията“, на прокуратурата и на други антикорупционни звена, в рамките на които представителите на фирми да да получат разяснения и да се даде възможност за пряк контакт с компетентните институции.

Инициативата ще улесни и чуждестранните инвеститори да сигнализират за корупция, вместо заради корупционни практики да насочват инвестициите си в чужбина.

Препратка към сектор „Противодействие на корупцията в администрацията“, отдел „Икономическа полиция“ на ГДНП-МВР можете да намерите чрез следния линк: www.gdnp.mvr.bg


11.10.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад