Назад

БТПП предлага правни консултации – корпоративно, търговско, административно и трудово право, извънсъдебно уреждане на спорове



БТПП, ръководена от амбицията да бъде максимално полезна на българските предприемачи, непрекъснатото разширява портфолиото от предлагани продукти и услуги, като съдейства и за намирането на потенциални бизнес партньори. Центърът за фирмено обслужване към Палатата предоставя правни консултации в областта на:

  1. Корпоративно право – изготвяне на учредителни документи, както и на др. документи на органите на управление, вкл. подготовка и провеждане на ОС на учредителите/ търговците/членовете на юридическите лица с нестопанска цел/кооперациите/гражданските дружества; вписване в съответните регистри; промени в обстоятелствата на търговците/лицата с нестопанска цел/кооперациите/гражданските дружества, вкл. представителство пред съответните държавни органи
  2. Търговско право – изготвяне на съответни документи (договори, анализи, становища); устни и писмени правни съвети относно прилагане на нормативната уредба във всички сектори на икономиката (вътрешна и на европейско ниво); договори; зараждащи се или възникали спорове; осигуряване на гаранции, обезпечения, изпълнение и/или прекратяване на договори и др. подобни, представителство пред съответните държавни и съдебни органи
  3. Извънсъдебно уреждане на спорове, вкл. чрез процедура по медиация.
  4. Административно право и процес – консултации и съдействие по издаване на различни видове административни актове, административни спорове; обжалване на административни актове пред съответните органи, представителство пред съответните държавни и съдебни органи
  5. Трудово право – изготвяне на договори и документи относно трудовите правоотношения; консултации при решаването на трудови спорове, вкл. представителство пред държавни и съдебни органи.

В рамките на следващите три месеца на т.г. Центърът ще осигури консултанти  всеки четвъртък на  третата седмицата  на месеца от 15.00ч. до 17.00часа в сградата на Палатата, София, ул. Искър 9. Първата, най-близка дата е 21 април.

Тази инициатива ще бъде реализирана съвместно с екипа на  „Лигъл енд файненшъл консултинг“ ООД.

За клиенти - членове на БТПП, първоначалната устна консултация, включваща обща информация и насоки относно поставения правен проблем, е безплатна.

При интерес от Ваша страна, с цел осигуряване на по-добро качество на консултацията, моля, изпратете предварително въпросите си по електронен път на адрес: bcci.centre@bcci.bg

За контакти: БТПП - Център за професионално обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване, М. Дамянова, тел.: 02 8117 477, 02 8117 479.


18.04.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад