Назад

Иновационен и интерактивен маркетинг – бизнес стратегия за изграждане на по-устойчиви взаимоотношения с потребителя

Над 25 представители на бизнеса участваха в семинар на тема „Логика на съвременните продажби - иновационен и интерактивен маркетинг“, който е съвместна инициатива на БТПП и сдружение „Национална бизнес мрежа“. Утвърдените консултанти по маркетинг и бизнес коуч – Радослав Благоев и д-р Станимир Андонов, запознаха аудиторията с основите на маркетинговия подход, водещ към подобряване на бранда и повишаване на продажбите с цел значително подобрение в конкурентоспособността на фирмите.

Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, посочи при откриването на семинара, че в днешната реалност на глобализираща се търговия от ключово значение за българския бизнес е да следи отблизо новаторските тенденции, прилагани от водещите световни компании, за да бъде конкурентоспособен на международно ниво.

Радослав Благоев наблегна на все по-нарастващото значение на емоционалния фактор при клиента, в което се крие и силата на съвременния маркетинг. От ключово значение е и изграждането на мрежа от лоялни клиенти, които биха могли да действат като „адвокати на бранда“. За успешното позициониране на даден продукт определянето на точна целева група, чрез дефинирането на представителна извадка, е от изключителна важност. Лекторът отбеляза също, че неразделен елемент на успешната маркетингова стратегия и изграждането на бранд е отношението на служителите на фирмите към настоящите и потенциални клиенти. В България се наблюдава тенденцията служителите често да не са запознати със стойността на бранда, което препятства неговото успешно доразвиване и налагане. Най-честата наблюдавана причина е липсата на ясна вътрешно фирмена комуникация - от страна на мениджмънта към по-ниските йерархични нива.

Д-р Станимир Андонов запозна участниците с основните стъпки при формулирането и управлението на маркетингова стратегия, предоставяйки практически съвети и реални казуси за изграждането на разпознаваем фирмен бранд. Той представи и най-успешните методики за анализиране на конкурентните предимства и съответното успешно позициониране на продукта.


08.04.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад