Назад

БТПП участва в конференции на високо равнище в Брюксел

Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в конференции на високо равнище в Брюксел – за Европа като инвестиционна дестинация и в обсъждане на процедура на Световната търговско организация (WTO) за предоставяне статут на пазарна икономика на Китай.

По време на дебатите в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) зам.-председателят на БТПП изтъкна ролята на България в осъществяването на Инвестиционния план на Европа чрез подписването на споразумение за повишаване конкурентоспособността на малките и средни предприятия по програма COSME. Това споразумение бе сключено между Европейския инвестиционен фонд и българския посредник СИБАНК и предвижда  финансиране от 4.1 млн. евро за България, като се очаква да привлече още 100 млн. евро  в полза на повече от 1000 МСП и стартиращи фирми.

В дебатите относно новия икономически статут на Китай представители на различни стопански сектори представиха отрицателни и положителни гледни точки и виждания за очаквани ефекти, като те ще бъдат обобщени и включени в становище (CCMI44) на ЕИСК до Европейската комисия.


11.04.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад